Maak jouw bedrijf MONO

Veiligheid is een belangrijk thema voor jouw organisatie. Je wilt je bedrijf daarom MONO maken. Maar hoe doe je dat, zonder de hele bedrijfsvoering om te gooien? Wij geven je tips en tricks zodat MONO onderdeel wordt én blijft van jouw organisatie:

14 tips om je bedrijf MONO te maken

 1. Discussieer met medewerkers en managers over appen en bellen tijdens het rijden.
 2. Maak samen heldere afspraken over smartphonegebruik in het verkeer.
 3. Bepaal samen welke telefoongesprekken en berichten urgent zijn en welke niet. Beslis ook hoe met spoedgevallen moet worden omgegaan.
 4. Maak afspraken minder vrijblijvend en zet ze op papier.
 5. Neem afspraken over ongestoord rijden op in arbeidsvoorwaarden.
 6. Zorg dat leden van het management het goede voorbeeld geven.
 7. Noteer niet alleen de afspraken, maar ook de benodigde reistijd in de agenda.
 8. Deel met klanten en partners dat jullie MONO rijden.
 9. Laat online en op intranet zien dat jullie MONO rijden.
 10. Laat medewerkers elkaar aan spreken op gedrag.
 11. Maak gebruik van voorlichtingsfilmpjes.
 12. Herinner medewerkers regelmatig aan de MONO-afspraken.
 13. Stel zakelijke telefoons in op MONO.
 14. Maak gebruik van de MONO-communicatiemiddelen.