Risico's

Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk. Voor jezelf en andere weggebruikers. Zit je achter het stuur te appen, dan reageer je een stuk trager op gevaarlijke situaties. Zoals plotseling remmen door de auto voor je of een onverwacht overstekende voetganger. Check je al fietsend je Twitter, dan zie je niet wat er om je heen gebeurt.

Handheld bellen leidt af

Handheld gebruik van de smartphone leidt op de volgende manieren af:

 • Mentaal: je bent met je aandacht en gedachten bij het bericht.
 • Visueel: je kijkt naar tekst of beeld op het scherm.
 • Fysiek: je houdt je smartphone vast, waardoor je met 1 hand moet sturen.
 • Auditief: je wordt afgeleid door ringtones of geluid.

Wat zijn de risico's?

Het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden of op de fiets heeft invloed op:

 • je reactievermogen;
 • de controle over het voertuig;
 • je aandacht voor andere weggebruikers;
 • verkeerssituaties;
 • verkeersborden of aanwijzingen.

Je rijprestatie gaat daardoor flink achteruit. En dat vergroot de kans op een botsing, een bermongeval of een valpartij enorm.

De gevolgen als je 'even' niet kijkt

Facebooken, twitteren of je mail checken tijdens het autorijden heeft gevolgen voor je remweg (bijvoorbeeld bij een noodstop). En voor het aantal meters dat je aflegt zonder zicht op de weg.

Enkele voorbeelden om te laten zien hoe gevaarlijk het is om zonder aandacht op de weg te rijden:

 • Stel, je leest een bericht en let 3 seconden niet op, dan leg je bij een snelheid van 50 kilometer per uur (km/u) 42 meter af. Dat is de lengte van een half voetbalveld. Bij 120 km/u is dat zelfs 100 meter (ruim de lengte van een voetbalveld).
Onderweg offline voetbalveld

Afgelegde afstand in meters bij verschillende rijsnelheden

 • Het gebruik van een smartphone voor lezen en schrijven van berichten tijdens het rijden vertraagt je reactievermogen. Volgens recent Engels onderzoek begint je dan gemiddeld 0,4 seconde later met remmen. Hierdoor wordt de remweg (de afstand die nodig is om de auto tot stilstand te brengen) langer dan normaal. Bij 50 km/u is die 5 meter langer en bij 120 km/u 14 meter langer. Dat kan het verschil zijn tussen net op tijd stilstaan of een zware botsing.

Een video van een rijsimulatie bij TNO laat zien wat het effect is van gebruik van social media op het rijgedrag van een automobilist.